Tidsbokningar

 

Vill du omboka din aviserade tid, boka tid för ventilationsrengöring eller besiktning av eldstad och skorsten?

 

Länk till ombokningsportalen  https://dalarna.skorstensfejare.se