För husägare

 

Skyldigheter

Som husägare har du ett ansvar för att hålla ett rimligt brandskydd i din fastighet. Detta innebär att minimera risken för brand.

Du är också skyldig att meddela om någonting förändras till exempel om du ska börja elda i en panna som inte använts på ett tag, om du slutar elda eller om andra förändringar görs, exempelvis ägarbyte.

För att minimera brandrisken ska rökkanaler sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Det är kommunens ansvar att se till att detta sker. I Falun, Mora, Älvdalen, Orsa och Säter sköts detta av oss, Sotning & Brandskydd i Dalarna AB.

Kontakta Oss

Har du frågor gällande skyldigheter, lagar och tidsfrister? Välkommen att kontakta oss!

Vad säger lagen?

Lagen om skydd mot olyckor

Den lag som styr sotning och brandskyddskontroller i Sverige heter Lagen om skydd mot olyckor LSO 2003:778I den styrs de vilka objekt som ska sotas och brandskyddskontrolleras. Med vilken tidsintervall sotningen och brandskyddskontrollen ska ske styrs av Förordningen om skydd mot olyckor FSO 2003:789