Integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster så behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att kontakta oss, surfa på vår webbplats, beställa eller använda våra produkter eller tjänster så accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Sotning & Brandskydd i Dalarna AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Vilken information samlar vi in?

Denna integritetspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mejl. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till ett möte eller liknande.
Denna information kan till exempel vara:

Personinformation

Namn, adressinformation, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

Betalningsinformation

Fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information om tjänster och leveranser

Detaljer om de tjänster du eller ditt företag köper, projekt, uppdrag.

Finansiell information

Kreditvärdighet

Historisk information

Tidigare köp, deltagande på möten, betalningshistorik.

Enhetsinformation

T.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg).

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Vissa uppgifter är frivilliga och vi samlar bara in dem om du har valt att lämna dem till oss.

Vilka personuppgifter sparar vi när du beställer produkter, tjänster, utbildningar eller tecknar avtal?

Företag/Organisation, Organisationsnummer, Adressuppgifter, Faktureringsinformation, Namn, Yrkesroll, E-post, Telefonnummer, eventuell specialkost och eventuellt meddelande.

Vilka personuppgifter sparar vi när du kontaktar oss via webbformulär, e-post, brev eller telefon?

Namn, företag, yrkesroll/titel, e-post, telefonnummer och meddelande.

Vilka personuppgifter sparar vi för att kunna skicka annan information?

Namn, företag, e-post.

Vilka personuppgifter sparar vi när du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar?

Fotografier, Mingelbilder, Videofilmer.

Vilka personuppgifter sparar vi när du är med i våra kundundersökningar och enkäter?

Namn, företag, e-post, svar och omdömen, svar på frågor i löptext

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Information om cookies

Informationen på denna sida omfattar de cookies som Hemsida Direkt publiceringsplattform använder på levererade webbplatser. Alla cookies och funktioner finns inte på alla levererade webbplatser och därför kan användandet av cookies skilja sig från webbplats till webbplats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters cookies, ’vanliga’ cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid. Vi använder oss i regel bara av s.k sessioncookies, undantagen är cookies som lagrar information om av valt språk och vilken version av webbplatsen som skall visas, t.ex mobilversion eller standardversion.

Så använder vi cookies

Syftet med att använda cookies på denna webbplats är för att t.ex kunna säkerställa att du loggat in på webbplatsen och för att du därigenom skall slippa logga in på varje ny sida du besöker. Vi använder även cookies för att kunna räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.
Våra cookies lagrar aldrig personlig information!

Så kan du undvika cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, t.ex. dina personliga inställningar. För mer information om cookies se www.pts.se/cookies

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för integritetsfrågor som du når via info( at )www.dalasot.se. Personuppgiftsansvarig är Sotning & Brandskydd i Dalarna AB, 5563004-6118. Vårt kontor finns på Pelle Bergs Backe 2, 791 50 Falun.

Sotning & Brandskydd i Dalarnas integritetspolicy uppdaterades senast 2018-05-24.