Vanliga frågor

Hur ofta ska man sota?

Tidsintervallen beror på vilken typ av eldstad man eldar i och i vilken omfattning eldningen sker. Här hittar du mer information, samma intervaller gäller i de kommuner vi verkar:

Frister_sotning_och_brandskyddskontroll
Information om sotning

Vad är en brandskyddskontroll?

Tidigare har sotning och brandskyddskontroll skett vid samma tillfälle. Numera är dessa skilda åt. Brandskyddskontrollen innebär enbart besiktning av eldningsanläggningar och rökkanaler. Här hittar du mer information:

Brandskyddskontroll

Hur ofta ska brandskyddskontroll ske?

Tidsintervallen beror på vilken typ av eldstad man eldar i och i vilken omfattning eldningen sker. Här hittar du mer information:

Frister_sotning_och_brandskyddskontroll
Information om brandskyddskontroll

Om jag vill installera en braskamin, hur går jag tillväga då?

Först ringer du till byggnadsnämnden och gör en bygganmälan om ny eldstad. Efter installationen kontaktar du oss och vår besiktningsman gör en slutbesiktning. Vid godkännande skrivs ett protokoll ut som du bifogar handlingarna från byggnadsnämnden. En film om hur du går tillväga ligger under fliken Undvik Brand.

SSR-Godkänd besiktning

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll?

Priser för sotning och brandskyddskontroll beslutas av respektive kommun, i Falun och Säter har kommunen beslutat om nya taxor från 2019-04-01. Exempel från dessa hittar du här:

Prisexempel Falun och Säter