Om oss

 

Vår verksamhet

Sotning & Brandskydd i Dalarna AB genomför sotnings- och ventilationsarbeten i Falun, Mora, Säter, Orsa och Södra Älvdalen.

Vi är ett privat företag som arbetar på uppdrag av kommunerna, och utför de arbeten som Lagen om skydd mot olyckor föreskriver.

Företaget grundades 1988 och ägs av Susanne Stenman, vi har idag 19 anställda med bred kompetens inom bland annat sotning, ventilation och brandskydd. Vår personal är välutbildad och professionell.

Här finns en sammanställning av de tjänster som vi erbjuder:

 • Sotning av rökkanaler
 • Brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler
 • SSR-Godkänd besiktning av eldstäder och rökkanaler
 • Ventilationsrengöring
 • Ventilationskontroll (OVK)
 • Rengöring av luftvärmepumpar
 • Pelletsbrännarservice
 • Borttagning av fågelbon i rökkanaler

 

Sotning

Ansvaret för att sotningspliktiga objekt sotas ligger på varje kommun.

Vi håller reda på när det är dags att sota hos dig och skickar då en avisering i god tid. Vid aviseringen anger vi en tidpunkt då vi tänkt komma och sota. Passar inte tiden för dig hör du bara av dig till oss, så bokar vi en ny tid.

Varför ska man sota?
Anledningen till att man sotar rökkanaler är att förhindra brand. Bakgrunden är att en stor del av bränderna i bostadshus startar vid eldstäder och skorstenar.

När man sotar tar man bort brandfarlig beläggning i rökkanalerna och minskar därmed risken för sotbrand. Rengöring av rökkanaler och eldstäder innebär att alla ytor som utsatts för rök rengörs från lösa brännbara beläggningar.

Hur ofta ska det sotas?
Tidsfristerna för sotning bestäms av kommunen och är beroende av vilken typ av eldning det handlar om.

 

Brandskyddskontroll

Kommunen är enligt lag skyldig att utföra brandskyddskontroller på eldstäder och rökkanaler. I Mora, Orsa, och Södra Älvdalen har kommunerna utsett oss att sköta brandskyddskontrollen. Vi håller reda på när det är dags att kontrollera brandskyddet hos dig och skickar då en avisering i god tid. Vid aviseringen anger vi också en tidpunkt då vi tänkt komma. Passar inte tiden hör du av dig till oss, så bokar vi en ny tid.

Vad innebär brandskyddskontroll?
Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäck fel och brister som utgör en risk för människor, egendom och miljö. Det som kontrolleras vid en brandskyddskontroll är:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperatur
 • Tryckförhållanden

Om brister i anläggningen upptäcks görs ett påpekande till fastighetsägaren samt till den ansvariga myndigheten.

Hur ofta ska brandskyddet kontrolleras?
Tidsfristerna för brandskyddskontroll bestäms av kommunen och är olika beroende av vilken typ av eldning det handlar om.

Vad kostar en brandskyddskontroll?
Sotningstaxor fastställs av kommunen.

Information om brandskyddskontroll (PDF öppnas i nytt fönster)

 

Ventilation

Vi utför rengöring och injustering av ventilationssystem i alla typer av byggnader. Behöver din bostadsrättsförening hjälp med Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), injustering eller rengöring av ventilationen så kontakta oss för offert.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs om behov finns. Detta har tidigare skötts rutinmässigt av din sotare, men sedan 2004 ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Vad är en imkanal?
Imkanalen är ventilationskanalen som går från köksfläkten. Kanalen ska leda bort fett och ånga som uppstår vid matlagning.

Det är lätt att glömma bort imkanalen men rengöringen av den är mycket viktig. Fett som fastnar i imkanalen kan orsaka brand, dessutom blir det att lukta illa med tiden.

Anlita oss
Om du anlitar oss kan du lita på att rengöringen utförs på ett professionellt sätt av personer med stor erfarenhet och kunskap.

I vårt servicepaket ingår, förutom rengöring, kontroll av imkanalens brandskydd. Tveka inte att ringa oss om du har frågor eller vill få rengöring och kontroll utförd.

 

Besiktning

Besiktningar av skorstenar kan ske i olika fall och av olika anledningar. Vi på Sotning & Brandskydd i Dalarna AB kan hjälpa dig med besiktningen oavsett anledning.

Här följer några tillfällen då det är viktigt att besiktiga:

Vid nybyggnation
Vid bygge av fastighet måste eldstad, rökkanal samt imkanal/spisfläkt besiktigas. Detta är en punkt i kontrollplanen och vi är sakkunniga på området.

Vid uppstart
Den vanligaste anledningen till besiktning är när en eldstad varit vilande och inte använts på ett tag. Då läckagemäts eldstaden och tillhörande rökkanal för att uppskatta täthetsklassen.

I samband med läckagemätning kontrolleras också brandskyddet omkring skorstenen. Man kontrollerar då att inte brännbart material är för nära skorstenen.

Vid nyinstallation
Vid byte av eldstad är det viktigt att kontrollera att rökkanalen i skorstenen är anpassad för den nya eldstaden. Det samma gäller vid byte av bränsle. Det är då också viktigt att veta om eldningsapparaten är rätt anpassad.

Vid sprängning och markarbeten
Sprängbesiktningar är en annan typ av besiktning. Innan markarbete eller sprängning påbörjas intill fastigheten är det bra att ha en dokumenterad besiktning av skorstenar och eldstäder. I detta fall noteras sprickor i murverket och en provtryckning görs.

Efter markarbetet eller sprängning gör man en efter ny kontroll. Detta för att säkerställa att skorstenen inte har tagit skada.

Vid husförsäljning
Vid försäljning av ett hus rekommenderas du att göra en besiktning. Genom att besiktiga eldstäder och skorstenar innan man köper ett hus kan man spara mycket pengar. Att en eldstad används och sotas med jämna mellanrum är ingen garanti för att skorstenen är i bra skick.

Vill ni ha mer information eller boka tid för besiktning så tveka inte att kontakta oss.

OBS: bokade tider måste bokas av senast kl 13,00 dagen före den bokade tiden annars måste vi debitera full avgift för den bokade besiktningen.